S lítostí oznamujeme, že dne 14. 11. 2021 nás po dlouhé nemoci opustil Ing. Miroslav Chromečka.