Dle nařízení vlády z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 jsme bohužel nuceni plánovanou XXVIII. Konferenci v Hradci Králové 20.-21.10.2020 zrušit.

Konferenci bychom chtěli pořádat v náhradním termínu, o kterém jednáme s hotelem. Přesný termín Vám bude sdělen v dostatečném předstihu.

Předsednictvo AZZ-ČR z.s.