S lítostí oznamujeme, že s ohledem na Usnesení Vlády ČR, vyhlášený nouzový stav a s tím související mimořádná opatření bylo rozhodnuto o zrušení XXVIII. celostátní odborné konference AZZ – ČR z.s., která se měla uskutečnit 20. – 21. října 2020 v Hradci Králové.

Nechceme Vás samozřejmě připravit o témata z programu konference, proto bude jednat přípravný výbor konference o možném začlenění přednášek do již připravovaného semináře JEŘÁBY 2021 (25. – 26. května 2021) potažmo podzimní konference AZZ (19. – 20. října 2021).

Omlouváme se za případné komplikace a těšíme se na setkání v lepších časech.

Zaplacené vložné Vám vrátíme zpět na účet.

 

Asociace ZZ – ČR, z.s.