Soubor testových otázek pro jeřábníka mobilních jeřábů

99,00 

Kategorie:

Popis

Soubor testových otázek pro jeřábníka mobilních jeřábů samostatně navazuje na Učebnici jeřábníka mobilních jeřábů a je určený pro průkazné ověření znalostí v rámci základního a opakovaného školení jeřábníků mobilních jeřábů.

Na každou otázku ze Souboru je možné nahledat v Učebnici jeřábníka mobilních jeřábů odpověď.

Ze souboru testových otázek se dá sestavit libovolné množství jednotlivých testů se zaměřením, které odpovídá provozovaným jeřábům i konkrétním provozním podmínkám.

O zkoušce z odborné způsobilosti k obsluze mobilního jeřábu musí zkušební komise sepsat zápis, kde se může odvolat na použité otázky ze Souboru. Kontrola znalostí by měla být provedena písemnou formou, doporučuje se ale i doplnění ústním přezkoušením. Obojí s využitím otázek ze souboru a se záznamem do zápisu, který provádí zkušební komise.