ZÁZNAM o průběhu a výsledcích hodnocení technického stavu jeřábu

135,00 

Kategorie:

Popis

Jde o blok universálních dvoubarevných propisovacích listů určených pro zaznamenání průběhu, rozsahu a podstatných zjištěných závad bezprostředně po provedení hodnocení technického stavu jeřábu. Záznam je použitelný při provádění všech druhů inspekcí podle ČSN ISO 9927-1,3 a revizních úkonů podle ČSN 27 0142. Provedení zadokumentování technického stavu jeřábu v době provádění inspekčních nebo revizních úkonů je důležité při řešení zjištěných podstatných závad a nebezpečí do doby vyhotovení konečné podoby protokolu nebo zápisu o provedeném hodnocení technického stavu jeřábu.