Provozní deník jeřábu

96,00 

Kategorie:

Popis

Dřívější Deník jeřábu se vydáním Zákona č.250/2021Sb. a Nař.vl.193/2022Sb mění v názvu na Provozní deník jeřábu. Touto novou legislativou se obecně požaduje vedení provozních údajů pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu jeřábů. A konkrétně to jsou údaje především pro provozovatele, ale také obsluhu jeřábů, pracovníky provádějící údržbu, opravy a hodnocení technického stavu. Tak jak byla v mnohém dřívější zvyklost, s žádoucím použitím pojmů z nové legislativy. Tato verze Provozního deníku je určena pro všechny druhy jeřábů a zdvihadel.